លេង SUPER 98 BACCARAT នឹងទទួលការបន្ថែម $50

លេង SUPER 98 BACCARAT នឹងទទួលការបន្ថែម $50W88 TOWN –

លេង SUPER 98 BACCARAT នឹងទទួលការបន្ថែម $50

W88 TOWN កម្មវិធីផ្តល់ជូន៖

 1. កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពី 00:00:00 (GMT+8) ថ្ងៃទី 01/03/2024 ដល់ 23:59:59 (GMT+8) ថ្ងៃទី 31/03/2024
 2. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកដែលប្រើរូបិយវត្ថុ USD, RMB, VND, IDR, THB, KRW និង MYR។
 3. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ គឺផ្តល់ជូនសម្រាប់តែសមាជិក ដែលលេង Super 98 Baccarat ជាមួយនឹងចំនួនប្រាក់ភ្នាល់យ៉ាងតិច $15 សូមយោងតាមតារាងខាងក្រោមនៃការទូទាត់ជូន៖

W88 TOWN ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

 1. កម្មវិធីនេះគឺសំរាប់តែ អ្នកលេងក្នុងក្លឹប W ដែលបានភ្នាល់នៅ Super 98 Baccarat (តុដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ)។
 2. ការទូទាត់ប្រាក់បន្ថែម គឺក្នុងកំឡុងពេល24ម៉ោង។ ដើម្បីទាមទារយកប្រាក់បន្ថែមនេះ សមាជិកត្រូវមកជជែកជាមួយនឹងសហការីយើង ហើយផ្តល់នូវពភ៌មានខាងក្រោម៖
  • ចំណងជើងកម្មវិធី៖ ប្រាក់បន្ថែម Super 98
  • ឈ្មោះប្រើប្រាស់៖
  • សន្លឹកភ្នាល់លេខ៖
 3. សមាជិកអាចទាមទារបានម្តងក្នុង1ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ហើយគឺយកតែដៃដែលចាញ់/ឈ្នះដែលមានចំនួនភ្នាល់ខ្ពស់ជាងគេ។ ដៃចាញ់/ឈ្នះ អាចទាមទារបានតែក្នុងថ្ងៃតែមួយប៉ុណ្ណោះ។
 4. ប្រសិនលោកអ្នកចាកចេញពីតុមុនពេលចំនួនដៃចាញ់/ឈ្នះជាប់គ្នាអតិបរមា ចំនួនដៃទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលពេលក្រោយឡើយ។
 5. ប្រាក់បន្ថែមតម្រូវលេង1ជុំសិន មុនពេលការដកប្រាក់អាចធ្វើទៅបាន។
 6. លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានឆា ឬហ្គេមដែលត្រូវបានលុបចោល គឺមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលឡើយ។
 7. W88 TOWN រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីនេះនៅពេលណាមួយ ចំពោះសមាជិកទាំងអស់ ឬសមាជិកម្នាក់។
 8. រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 TOWN ត្រូវបានអនុវត្ត។

About the Author

You may also like these