លេងក្នុង CLUB W PREMIER/ GOLD និងឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ $2,250

លេងក្នុង CLUB W PREMIER/ GOLD និងឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ $2,250 – W88 TOWN – ប្រសិនបើសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកត្រូវជាមួយនឹងលេខរបស់ China Fucai 3D

លេងក្នុង CLUB W PREMIER/ GOLD និងឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ $2,250

W88 TOWN របៀបចាប់ផ្តើម?

 1. សមាជិកត្រូវចុច “ទាមទាពេលនេះ” ហើយមានការភ្នាល់នៅក្នុង Club W Grand ជាមួយការភ្នាល់ទាបបំផុត MYR 100។
 2. សមាជិកដែលបានបំពេញល័ក្ខខ័ណ្ឌ នឹងទទូលបានសារឯកជនមួយ ជាមួយលេខសំបុត្រដែលមានលេខ 5ខ្ទង់ សម្រាប់ទុកចាប់រង្វាន់។
 3. លេខឆ្នោត 5ខ្ទង់ នឹងផ្អែកទៅលើការចាប់ចេញពីរដងដំបូងគេ នៃឆ្នោត China FuCai 3D នាខែក្រោយ។
  Example:
  1st Draw Result: 3, 8, 8
  2nd Draw Result: 4, 7, 5
  ឧទាហរណ៍៖
  លទ្ធផលឆ្នោតលើកទី1៖ 3 8 8
  លទ្ធផលឆ្នោតលើកទី2៖ 4 7 5
  * លេខដំបូងនៃលទ្ធផលឆ្នោតលើកទី2 ដែលមានលេង 4 នឹងត្រូវលុបចេញ។ លេងដែលត្រូវចេញគឺ 75388 ហើយអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកឈ្នះ
  ប្រសិនលេខនេះត្រូវគ្នាជាមួយនឹងលេខដែលផ្ញើរចូលសារឯកជនរបស់អ្នក។
 4. ប្រសិនការចាប់ឆ្នោតលើកទី1 និងទី2 មិនអាចរកឃើញអ្នកឈ្នះ ពួកយើងនឹងយកលទ្ធផលនៃការចាប់ឆ្នោតពីរថ្ងៃបន្ទាប់ គឺការចាប់ឆ្នោតលើកទី3 និងទី4 មកធ្វើជាលទ្ធផលរហូតរកឃើញអ្នកឈ្នះ។

W88 TOWN ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

 1. កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01/03/2024 ម៉ោង 00:00:00 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 31/03/2024 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)
 2. ពួកយើងនឹងប្រើតែលទ្ធផលឆ្នោតលើកទី 1 និងទី2 របស់ China Fucai 3D នាខែក្រោយនេះមកធ្វើជាលទ្ធផលផ្លូវការ។
 3. សមាជិកម្នាក់អាចទទួលបានសំបុត្រតែមួយប៉ុណ្ណោះ។
 4. កម្មវិធីនេះអាចលេងបានទាំងទំរង់វេប និងទំរង់ទូរស័ព្ទ។
 5. ប្រសិនមានអ្នកឈ្នះច្រើនជាម្នាក់ រង្វាន់នឹងត្រូវចែកគ្នាស្មើរ។
 6. ប្រាក់រង្វាន់នឹងរៀបចំជូនក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោងបន្ទាប់ពីចេញលទ្ធផលផ្លូវការ។
 7. ទឹកប្រាក់រង្វាន់ត្រូវមានការភ្នាល់វិលជុំ 10 ដង នៅក្នុង Club W Premier/Gold មុនពេលធ្វើការដកប្រាក់។
 8. ការភ្នាល់សងខាង និងការភ្នាលដែលត្រូវបានលុបចោល ឬឆា នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំនោះទេ។
 9. ទឹកប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយ Gameplay Interactive។
 10. W88 TOWN រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីនេះនៅពេលណាមួយ ចំពោះសមាជិកទាំងអស់ ឬសមាជិកម្នាក់។
 11. រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 TOWN ត្រូវបានអនុវត្ត។

About the Author

You may also like these