លេងកាស៊ីណូក្លឹប W+ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់បន្ថែម

លេងកាស៊ីណូក្លឹប W+ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់បន្ថែមW88 TOWN – កាស៊ីណូក្លឹប W+ ដាក់ដំនើរការជាមួយតុបាការ៉ាត់ចំនួន 6តុ។ ចូលរួមជាមួយ W88 និងទទួលបានយកប្រាក់រង្វាន់ឥឡូវនេះ!

លេងកាស៊ីណូក្លឹប W+ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់បន្ថែម

W88 TOWN កំឡុងពេលនៃកម្មវិធី៖

  1. កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី08 ខែមិនា ឆ្នាំ2024 ម៉ោង 00:00:00 រហូតដល់ថ្ងៃទី08 ខែមេសា ឆ្នាំ2024 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8) និងផ្តល់ជូនគ្រាប់សមាជិកទាំងអស់ដែលចុះឈ្មោះក្រោមរូបិយវត្ថុ VND IDR KRW MYR INR USD និង USDT។ ការផ្តល់ជូនមានកំនត់ អ្នកមកមុននឹងទទួលបានមុន។

W88 TOWN ដើម្បីមានសិទ្ធចូលរួម៖

  1. ក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធី សមាជិកត្រូវធ្វើការដាក់ភ្នាល់នៅតុណាមួយក្នុងចំណោមតុទាំង6 នៃក្លឹប W+ ដើម្បីមានសិទ្ធចូលរួម។
  2. សមាជិកថ្មីមានៅកាសទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖ល័ក្ខខ័ណ្ឌប្រាក់រង្វាន់ការភ្នាល់វិលជុំមានការដាក់បា្រក់ជោគជ័យម្តង ជាមួយអប្បបរិមា USD 10.00 ក្នុងថ្ងៃតែមួយUSD 2.00X2ដាក់ការភ្នាល់លើតុណាមួយក្នុងចំណោមតុបាការ៉ាត់ទាំង6

W88 TOWN របៀបទាមទា៖

  1. សមាជិកត្រូវចុចនៅលើប៊ូតុង “ដាក់ពាក្យពេលនេះ”។
  2. W88 TOWN នឹងដាក់ប្រាក់រង្វាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលទៅក្នុងគណនីរបស់សមាជិកក្នុងរយះពេល 24ម៉ោង។

W88 TOWN ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

  1. សមាជិកថ្មីអាចទាមទាបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធី។
  2. លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់ទុកជាមោឃៈ ហ្គេមដែលត្រូវបានលុបចោល មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីនេះទេ។
  3. W88 TOWN សូមរក្សាសិទ្ធលុបចោលកម្មវិធីនេះក្នុងពេលណាមួយ ចំពោះសមាជិកទាំងអស់ ឬសមាជិកណាម្នាក់។
  4. រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 TOWN ត្រូវបានអនុវត្ត។

About the Author

You may also like these