ប្រាក់បន្ថែម 10% ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់កីឡា

ប្រាក់បន្ថែម 10% ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់កីឡាW88 TOWN – កីឡារបស់ពួកយើង កាន់តែទាក់ទាញខណៈពេលដែលយើងនឹងផ្តល់ជូនប្រាក់បន្ថែមប្រចាំថ្ងៃ។ វាជាពេលវេលាល្អសម្រាប់អ្នកបង្កើនការឈ្នះជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ប្រាក់បន្ថែម 10% ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់កីឡា

W88 TOWN ដើម្បីចូលរួម?

ងាយស្រួលណាស់ អ្នកគ្រាន់តែធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់ចំនួនអប្បបរិមាជាមួយពួកយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយអ្នកនឹងអាចចួលរួមទាមទាប្រាក់បន្ថែមប្រចាំថ្ងៃជាមួយទឹកប្រាក់ដំបូងដែលអ្នកបានដាក់។

W88 TOWN ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

  1. កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី01/03/2024​ ម៉ោង 00:00:00 រហូតដល់ថ្ងៃទី31/03/2024 ម៉ោង​ 23:59:59 (GMT+8)។
  2. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនគ្រប់សមាជិកដំណើរការទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះក្រោមរូបិយវត្ថុ AUD, IDR, INR, KRW, MYR, RMB, THB, USD និង VND។
  3. អ្នកអាចទាមទាប្រាក់បន្ថែមជាមួយកូដកម្មវិធីបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។
  4. ប្រាក់បន្ថែមមានការភ្នាល់វិលជុំ 8ដងនៅលើ SABA ឬ BTi។
  5. អ្នកនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរត្រឡប់ទៅកម្មវិធីប្រាក់បង្វិលវិញ ប្រសិនអ្នកមិនបានទាមទាប្រាក់បន្ថែមប្រចាំថ្ងៃនេះ។
  6. មិនមានប្រាក់បង្វិល ប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៍ និងប្រាក់ត្រឡប់ 100%ទេ ប្រសិនអ្នកបានទាមទាប្រាក់បន្ថែមប្រចាំថ្ងៃនេះ។
  7. ការចុច Cash out លទ្ធផលស្មើរ ការភ្នាស់សងខាង ការភ្នាល់ទុកមោឃៈ ហ្គេមដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងតិចជាង​ 0.5 ឬ 1.5 (ហាងឆេងដើម) និងហ្គេមប្រណាំងសេះ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការភ្នាល់វិលជុំទេ។
  8. W88 TOWN រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីនេះនៅពេលណាមួយ ចំពោះសមាជិកទាំងអស់ ឬសមាជិកម្នាក់។
  9. រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 TOWN ត្រូវបានអនុវត្ត។

About the Author

You may also like these