ប្រាក់បន្ថែមប្រចាំថ្ងៃ10% សម្រាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់

ប្រាក់បន្ថែមប្រចាំថ្ងៃ10% សម្រាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់W88 TOWN – រីករាយជាមួយប្រាក់បន្ថែម ដើម្បីពង្រីកការឈ្នះរបស់អ្នកអោយកាន់តែច្រើន ក្នុងការលេងលើតុកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់នៃក្លឹប W!

ប្រាក់បន្ថែមប្រចាំថ្ងៃ10% សម្រាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់

W88 TOWN ដើម្បីចូលរួម?
សមាជិកគ្រាន់តែធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់ចំនួនអប្បបរិមាជាមួយពួកយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយអ្នកនឹងអាចចួលរួមទាមទាប្រាក់បន្ថែមប្រចាំថ្ងៃជាមួយទឹកប្រាក់ដំបូងដែលអ្នកបានដាក់។

W88 TOWN ដើម្បីទាមទា?
នៅពេលដែលសមាជិកមានការដាក់ទឹកប្រាក់ជោគជ័យ សូមបន្តទៅកាន់ទំព័រ “គ្រប់គ្រងទឹកប្រាក់” និងវាយបញ្ចូលកូដកម្មវិធីខណៈពេលផ្ទេរទឹកប្រាក់ទៅកាន់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់នៃក្លឹបW។ អ្នកអាចទាមទាបានម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ​ ជាមួយទឹកប្រាក់ដំបូងដែលអ្នកបានដាក់ប៉ុណ្ណោះ។

កូដកម្មវិធីផលិតផលប្រាក់បន្ថែម%ប្រាក់បន្ថែមអតិបរិមាការភ្នាល់វិលជុំ
CARBUSD10កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ក្លឺប W10%USD 50.00x10

W88 TOWN ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

  1. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃទី01/03/2024 00:00:00 រហូតដល់ថ្ងៃទី31/03/2024 23:59:59 (GMT+8)
  2. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនគ្រប់សមាជិកដំណើរការទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះក្រោមរូបិយវត្ថុ USD។
  3. សមាជិកអាចទាមទាប្រាក់បន្ថែមជាមួយកូដកម្មវិធីបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។
  4. ប្រាក់បន្ថែមមានការភ្នាល់វិលជុំ 10ដងនៅលើកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ក្លឺប W។
  5. សមាជិកនៅតែអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីប្រាក់បង្វិលដូចធម្មតា ប្រសិនសមាជិកមិនអាចទាមទាកម្មវិធីប្រាក់បន្ថែមប្រចាំថ្ងៃនេះ។
  6. ការភ្នាស់សងខាង ការភ្នាល់ទុកមោឃៈ ហ្គេមដែលត្រូវបានលុបចោល មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការភ្នាល់វិលជុំទេ។
  7. W88 Town រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីនេះនៅពេលណាមួយ ចំពោះសមាជិកទាំងអស់ ឬសមាជិកម្នាក់។
  8. រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 Town ត្រូវបានអនុវត្ត។

About the Author

You may also like these