ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗសំរាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ក្លឺប EVOLUTION រហូតដល់ 0.6%

ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗសំរាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ក្លឺប EVOLUTION រហូតដល់ 0.6% – W88 TOWN – ចូលរួមលេងជាមួយកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ក្លឺប Evolution និងរីករាយជាមួយប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗគ្មានដែនកំណត់រហូតដល់ 0.6%។ គ្មានកំណត់ និងគ្មានការភ្នាល់វិលជុំ!

ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗសំរាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ក្លឺប EVOLUTION រហូតដល់ 0.6%

W88 TOWN កម្មវិធីផ្តល់ជូន៖

  1. ការសងអប្បបរមាគឺ USD 1.00 (ឬរូបិយវត្ថុដែលមានតំលៃស្មើ) មិនមានកំនត់។
  2. មិនចាំបាច់ធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ អាចដកប្រាក់ភ្លាមៗ។

W88 TOWN ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

  1. សមាជិកដែលមានគណនីដំនើរការទាំងអស់ នឹងទទួលបានប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗចាប់ពី 0.1% ដល់ 0.6% សំរាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ក្លឺប Evolution ដោយអាស្រ័យលើកម្រិតរបស់សមាជិកនីមួយៗ។ សមាជិកត្រូវចុចទាមទារដើម្បីទទួលបានសាច់ប្រាក់បង្វិលប្រាក់ភ្លាមៗនេះ។កម្រិតប្រាក់បង្វិល %ពណ៌ខៀវ0.1%VIP មាស0.1%VIP ផ្លាទីន0.5%VIP ពេជ្រ0.6%
  2. សាច់ប្រាក់ត្រលប់ភ្លាមៗនៃកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ក្លឺប Evolution ត្រូវបានទូទាត់ទៅតាមចំនួនភ្នាល់សរុបរបស់សមាជិកម្នាក់ៗ នៅក្នុងកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ក្លឺប Evolution មួយថ្ងៃពេញ។
  3. លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់ដែលទុកជាមោឃៈ ហ្គេមដែលត្រូវបានលុបចោល មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីប្រាក់បង្វិលនេះទេ។
  4. ប្រសិនសមាជិកភ្លេចទាមទាកម្មវិធីនេះ សូមចុចលើជំនួយផ្ទាល់ដើម្បីទាក់ទងមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ពេលវេលាមានកំនត់សម្រាបការទាមទាកម្មវិធីនេះម្តងទៀត គឺមានរយះពេលតែ 72ម៉ោង (គណនាដោយយោងទៅតាមការទូទាត់បានបញ្ចប់)។
  5. ដើម្បីចុចទាមទាប្រាប់បង្វិលនេះ សមាជិកត្រូវចូលគណនីរបស់ខ្លួន ជ្រើសរើសជីវប្រវត្តិ និងជ្រើសយក ប្រាក់បង្វិល/ប្រាក់ត្រលប់។
  6. កម្មវិធីនេះមិនអាចបូកជាមួយគ្រប់កម្មវិធីប្រាក់បន្ថែមនោះទេ។
  7. សាច់ប្រាក់ត្រលប់ភ្លាមៗនេះផ្តល់ជូនសំរាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ក្លឺប Evolution តែប៉ុណ្ណោះ។
  8. រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 TOWN ត្រូវបានអនុវត្ត។

About the Author

You may also like these